Om Bostadsrättsmässan

Bostadsrättsmässan är Sveriges största mötesplats för bostadsrättsföreningar och samfälligheter – en kunskapsmässa för dig som sitter i en bostadsrättsstyrelse, är fastighetsförvaltare eller inköpare på ett fastighetsbolag. Mässan är väl etablerad och har arrangerats sedan år 2000. Här samlas leverantörer inom området under samma tak och både utställare och besökare får snabbt information och kunskap om det senaste i branschen. Mässan genomförs årligen, växelvis i Sveriges tre största städer. Vartannat år i Stockholm och vartannat år i Göteborg och Malmö. Läs mer om Bostadsrättsmässan i Hem och bostad

VEM BESÖKER MÄSSAN?

 Bostadsrättsmässans besökare är övervägande styrelseledamöter, förvaltare eller inköpare i bostadsrättsföreningar eller samfälligheter. Vi välkomnar även enskilda bostadsrättshavare och blivande bostadsrättsköpare i en brf eller samfällighet. Kanske planerar du att snart ingå i en styrelse? Vi erbjuder värdefulla nycklar som gynnar dig både i ditt styrelseuppdrag och som privatperson.